Born in Arvika.

Tickster är både namnet på bolaget och biljett­systemet vi utvecklat sedan 2007.

I dag är vi inte bara festival­arrangörernas lilla uppstickar­favorit – vi är nu det största svenska biljett­systemet med över 2 000 arrangörer som kunder och vi säljer en biljett var sjunde sekund.

Sedan några år är vi även baserade i Göteborg, i en charmig lägenhet i Vasastan.

Biljetten är bara början…

Men idag är Tickster även ett kassa­system för bar­försäljning, bords­boknings­system för dinner­shows och ”In Seat Ordering”-system för sportarenor och större venues.

Samtidigt har vi fortfarande kvar vår arrangörs­själ i form av vår jordnära kundservice. Vi hjälper fortfarande till på plats när det behövs teknisk assistans. Och vi utvecklar fortfarande Tickster för att möta nya krav och önskemål från branschen, våra kunder – och inte minst oss kollegor.

Vårt Tickster.

Kollegorna på Tickster är en otroligt viktig anledning till att vi trivs och gillar att gå till jobbet. Vi är stolta över vår hjälpsamma sam­arbets­kultur och över varandras kunskaper och erfaren­heter.

Vi värdesätter också att Tickster fortfarande ägs av grundarna och inte av nåt risk­kapital­bolag med skamlösa krav på avkastning – bolaget går med vinst men den stannar i Tickster.

Vår låga personal­omsättning bidrar också till den goa stämningen. Eller om det nu är omvänt. 😉

Eat your own dog food!

Har du nån gång känt av konsult­branschens hets kring tid­rapport­erade kvartar för att möta en tajt projekt­budget, så är arbetet på Tickster en lättnad. Att vi inte tidrapporterar mer än när vi kommer och går gör att fokus hamnar på vad vi faktiskt åstad­kommer.

Och eftersom även våra kollegor på supporten använder det mesta vi utvecklare skapar, så är vårt fokus på användar­upplevelsen minst lika tydligt.

Det känns liksom bäst i magen när man gör saker som både kunderna och kollegorna upp­skattar.

Livet utanför

Till skillnad från livet på en startup – med bollhav, pingis­bord och läsk­automater – så månar vi om att du faktiskt går hem också; att du har ett liv utanför jobbet.

Hur hängiven jobbet man än är (och det är vi många som är på Tickster) så mår ingen bra av en tärande övertidskultur. Vi lägger därför inte våra egna konferenser på fredag–lördag–söndag utan gör allt jobbrelaterat på arbetstid.

Sen är det helt upp till dig om du ägnar fritiden åt att brygga öl, spela musik, cykla i skogen, gå ut med hunden, åka till simskolan med barnen…

Det var lite om oss.
Låter det som nåt för dig?

Just nu söker vi:
En person som är kul att arbeta till­sammans med.

Du har definitivt jobbat med (eller varit projektledare för) kvali­ficerad mjukvaru­utveckling men måste inte nödvändigtvis ha jobbat med precis det vi håller på med.

Du har viljan och förmågan att lära dig snabbt (och hojtar när nåt känns oklart) – och du kan detta med att kommunicera.

Vi som utvecklar Tickster har bred kompetens och vi tror att det gäller dig också. Du har kanske nåt specialistområde vi saknar och du delar uppfattningen att det är ett starkt lag som är det viktiga.

Vår vardag handlar om att lära nytt, att sätta sig in i komplexa sam­man­hang och lösa ut­manande problem. Och att tillsammans bygga Sveriges mest omtyckta biljettsystem.

Hur ser din arbetsdag på Tickster ut?

Lite beroende på vad du har för bak­grund och special­intressen kommer du troligen ingå i ett eller flera team där du tillsammans med övriga kollegor jobbar igenom hela projekt­cykeln. Från att bryta ner behov och funktioner, via iterationer och test, till att slutligen se till att det som byggs går ut i produktion.

Vi jobbar med jämförelsevis liten administrativ overhead, vi har möten för att de behövs och ger värde – inte för syns skull. Det innebär att du kan spendera en stor del av dagen i Visual Studio (vi jobbar framförallt med .NET/C#/SQL).

Du pratar (eller chattar/video­samtalar via Slack) en massa med kollegor, resonerar, ber om synpunkter eller ger råd. Förmodligen reviewar du en eller ett par PR på Github och ger feedback.

Du hinner nog också snacka med till exempel System Support (som är i kontakt med och hjälper arrangörerna) för att höra hur de ser på den feature du jobbar med. Kanske ger du dig in i Jira (Next-gen) för att ta fram rela­terade eller närliggande issues, eller i vårt exception­hanterings­system – allt för att få en bra bild av vad som är värt att tänka på när du löser pro­blemet du jobbar på.

Har du läst ända hit kanske vi åtminstone borde hålla kontakten..?